U bent hier

Wie zijn wij?

OPRICHTING

De Kring Zelfstandige Verpleegkundigen Leuven is een VZW die opgericht werd op 4 mei 2006. De statuten kun je hier nalezen.

SITUERING

In de thuiszorg zijn twee groepen verpleegkundigen actief:

  • De georganiseerde diensten.
  • De zelfstandige verpleegkundigen.

Alhoewel de zelfstandige verpleegkundigen niet altijd duidelijk zichtbaar zijn in het straatbeeld, worden veel verpleegkundige zorgen aan huis door hen verricht.
In alle gemeenten van het arrondissement Leuven zijn zelfstandige verpleegkundigen actief.

DOELSTELLINGEN

  1. Eerste belangrijk gegeven: de Kring wil werken aan een positieve samenwerking tussen de leden onderling.
  2. De Kring wil zich verder vertegenwoordigd zien in verschillende organisaties, zoals SIT (SamenwerkingsInitiatief in de Thuiszorg), GOAL (GezondheidsOverleg Arrondissement Leuven), PANAL (PAlliatief Netwerk Arrondissement Leuven), OOR (OuderenOverleg Regio Leuven).
  3. SEL Leuven: vertegenwoordiging door Sofie Jetten.
  4. SEL Meerdaal: vertegenwoordiging door Marleen Bonhomme.
  5. SEL Herent-Kortenberg: vertegenwoordiging door Lut Verplaetsen.
  6. SEL Hageland: vertegenwoordiging door Lut Sergoyne.
  7. GOAL: vertegenwoordiging door Peter Feryn
  8. PANAL: vertegenwoordiging door Peter Feryn.

Deze mandaten werden op de Algemene Vergadering van februari 2016 bekrachtigd door de leden.
De Kring werkt samen met de V.B.Z.V. (Vlaamse Beroepsvereniging van Zelfstandige Verpleegkundigen).
De Kring zal de verschillende mogelijkheden van bijscholing aan de leden doorsturen.
Hiervoor heeft Tine Joris goede contacten met Kris Kerckhofs en Marleen Van Asselberghs van de dienst opleiding van de UZKUL.

PATIëNT CENTRAAL

In het zorgconcept van de zelfstandige verpleegkundigen staat de patiënt steeds centraal.
Er zal steeds een 'zorg op maat' opgesteld worden, afhankelijk van de medische vereisten en de noden van de patiënt.
Luisterbereidheid en menselijke warmte zijn geen loze woorden. Door zijn/haar zelfstandig statuut is de zelfstandige verpleegkundige niet gebonden aan bepaalde werkuren.
Dat heeft voor de patiënt alleen maar voordelen!

CONTINUïTEIT

Zelfstandige verpleegkundigen waarborgen de continuïteit van de zorg, 7 dagen op 7, inclusief zon- en feestdagen. Er is steeds een wachtdienstnummer bereikbaar dat geldig is voor het ganse arrondissement Leuven (016/40.90.90) waar men steeds terecht kan voor aanvragen tot verzorging.

GESPECIALISEERDE ZORG

Door de snelle ontwikkelingen in de gezondheidszorg is ook de gespecialiseerde zorg toegenomen.
Spoelen van poortkatheters (Port-a-Cath, Hickmann), toedienen van parenterale- of sondevoeding, chemotherapie thuis, intraveneuse en subcutane perfusies en pijnbestrijding zijn enkele voorbeelden. 
Binnen de Kring hebben enkele verpleegkundigen zich gespecialiseerd in bepaalde deeldisciplines. 
Zo zijn er referentieverpleegkundigen in wondzorg en diabetes.

ONAFHANKELIJKHEID

Zelfstandige verpleegkundigen zijn volledig onafhankelijk. 
Zij worden aanvaard door alle ziekenfondsen en verzekeringsinstellingen. 
Iedereen kan dus een beroep doen op een zelfstandige verpleegkundige ongeacht bij welk ziekenfonds men aangesloten is.

SAMENWERKING

De jongste jaren is een duidelijke toename merkbaar van het aantal zwaar zorgbehoevende patiënten in de thuiszorg.
Patiënten worden sneller ontslagen uit het ziekenhuis en chronisch zieken blijven ook langer in hun vertrouwde thuismilieu. Samenwerking met andere zorgverstrekkers is dan noodzakelijk.
De zelfstandige verpleegkundigen werken steeds samen met andere zorgverstrekkers in het belang van de patiënt. Vb.: Gezins- en bejaardenhulp, kinesisten...
Door deze samenwerking weet de patiënt zich omringd door een team van professionele zorgverstrekkers en mantelzorgers.

TOTAALZORG

Het dienstenpakket in de thuisverpleging is zeer verscheiden. Het omvat de eenvoudige verpleegkundige verzorgingen, zoals inspuitingen, wondzorg, blaasspoelingen, toiletten, enz., maar ook de totaalzorg voor zwaar zorgbehoevende of palliatieve patiënten.
Door hun inzet en flexibiliteit zijn zelfstandige verpleegkundigen zeer goed geplaatst om deze totaalzorg in de praktijk waar te maken.

VERGOEDINGEN

Alle zelfstandige verpleegkundigen die aangesloten zijn bij de Kring zijn geconventioneerd. Dwz dat ze zich houden aan de officiële RIZIV-tarieven.
Soms hoor je wel eens zeggen dat zelfstandige verpleegkundigen duurder zijn dan de georganiseerde diensten. Niets is minder waar! Het maakt financieel geen enkel verschil door wie je verzorgd wordt.
Bovendien werken alle zelfstandige verpleegkundigen die aangesloten zijn bij de Kring met het derdebetalerssysteem. Dit wil zeggen dat de verpleegkundige rechtstreeks afrekent met het ziekenfonds zodat de patiënt niets hoeft te betalen. Voorwaarde is wel dat de patiënt volledig in regel is met zijn ziekenfonds.
In geen geval worden lidgelden of extra vergoedingen gevraagd voor prestaties die door het RIZIV terugbetaald worden.
Soms worden er diensten verleend die niet vermeld worden in de nomenclatuur. Voorbeeld hiervan is een patiënt 's avonds in bed leggen als hij/zij niet voldoet aan de criteria.
Er wordt dan met de verpleegkundige een bedrag afgesproken dat rechtstreeks afgerekend wordt.
Indien de patiënt een beroep kan doen op zijn hospitalisatieverzekering kan de verpleegkundige het remgeld afrekenen met de patiënt. De patiënt dient dan deze honorariumnota (samen met andere onkosten) in bij de hospitalisatieverzekering.